400-880-7510
 • RIDO力动跑步机V5
  ❤ 收藏
 • RIDO力动跑步机V5

  力动(RIDO)
  中国
  支持APP
  45cm-47cm
  可折叠
  13km/h-16km/h
  3.5HP
  61kg-70kg

  RIDO力动跑步机 家用全折叠悬浮跑台室内静音减震健身器材年度巨作V5

  • ¥4999.00
   ¥6999.00
   ¥4999.00
   ¥4999.00
   ¥4999.00
  • 满意度:

   销量: 45

   评论: 0 次

  重量:61.50KG
  • 数量:
商品描述

RIDO力动跑步机 家用全折叠悬浮跑台室内静音减震健身器材年度巨作V5


 • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
 • 137****5491 普通会员 1    2022-05-10 13:50:24
 • 137****5494 普通会员 1    2022-04-26 10:52:06
 • 130****6638 普通会员 1    2022-02-10 10:54:53
 • 130****6638 普通会员 1    2021-12-07 16:41:37
 • 138****6251 普通会员 1    2021-04-18 11:50:28
 • 177****6123 普通会员 1    2021-04-04 13:24:14
 • 135****3842 普通会员 1    2021-03-09 15:45:24
 • 166****4521 普通会员 1    2021-03-07 13:52:13
 • 152****7864 普通会员 1    2021-01-31 14:43:09
 • 177****1042 普通会员 1    2021-01-24 13:29:46
  • 商品满意度 :
  暂无评价信息